Jump to content
Ieškoti
  • Daugiau nustatymų...
Ieškoti rezultatų, kurie
Ieškoti rezultatų...

Serveriai nuo šiol talpinami lietuvoje!

Perkelėme serverius į lietuvą. Nuo šiol serveriai bus matomi matomi per viešuosius žaidimo sąrašus ir sumažės visiems žaidėjams ping.

Kiečiausio Jailbreak Warden rinkimai!

Kiekvieną mėnesį renkame geriausius Jailbreak Warden. Daugiau informacijos rasite Jailbreak forumo skiltyje.
Serverių rekordas 35 žaidėjų
Serverio pavadinimas
CS:GO 1v1
Žemėlapis
Nuke Ramp
Serverio IP adresas
csgo.rampage.lt:27016
46% 11/24
Jungtis
Serverio pavadinimas
CS:GO Jailbreak
Žemėlapis
Clouds
Serverio IP adresas
csgo.rampage.lt:27018
31% 10/32
Jungtis
Serverio pavadinimas
CS:GO TTT
Žemėlapis
Floodzone 2
Serverio IP adresas
csgo.rampage.lt:27015
3% 1/32
Jungtis
Haxters

Jailbreak dienų žaidimai

Rekomenduojami pranešimai

Prižiūrėtojas (-a)
CS:GO Jailbreak
Haxters
10
Pranešimų
+5
Reputacijos

9VJJPAK.png

 

 

Serverio žaidimams pradėti skirti žodžiai "Žaidžiam", "Dabar žaidžiam", "Pradedam žaisti". Jie visados turi eiti sakinio arba frazės, kuria norima pradėti žaidimą, pradžioje. Jeigu žaidimą Wardenas nori pradėti nustatytu laiku arba po nustatytos komandos, jis naudoja būsimąjį laiką. (Pvz. Po mano komandos "GO" žaidžiam žaidimą Saimonas sako.)
Pradėjus žaisti žaidimą, kaliniai privalo susišaldyti, pelytę gali judinti.

Freeday

Ši diena yra laisvadienis, per ją kaliniai gali daryti ką nori, išškyrus eiti į gunroom. CT taip pat negali išeiti is gunroom kol freeday nesibaigė. CT gali šaudyti rebelius. Freeday turi tęstis nemažiau 4min nuo dienos paskelbimo. Freeday metu jokios komandos negalioja išskyrus dienos užbaigimo. Serve taip pat yra ir freeday-event diena kurios metu niekas negali daryti dmg, ši diena skirta susipažinti su žemėlapiu arba padaryti perikūrą.

Hide In The Dark

Tai yra slėpynės tamsoje. Kaliniai turi 45 sekundes išsilakstyti po žemėlapį ir pasislėpti. Prižiūrėtojai turi 10min surasti visus kalinius, tačiau praėjus 4min įsijungia beacon'ai, kurie padeda surasti kalinius. Kaliniams neįmanoma nuiminėti prižiūrėtojams gyvybių. Likes paskutinis žaidėjas turi pasirinkti Last Request žaidimą. Slėptis draudžiama gunroome ir kamerose.

Catch & Freeze

Šis žaidimas veikia "Broleli Gelbėk" žaidimo principu. Šis žaidimas turi būti pradedama vidutinio dydžio patalpoje. (pvz Futbolo aikštė) Paleidus žaidimą, kaliniai turi 10 sekundžių išsilakstyti po patalpą ir iš jos išeiti negalima. Prižiūrėtojų tikstas - sušalyti visus kalinius. Sušaldytas kalinys nebegali judėti ir gali pradėti judėti tik tada, kai kitas kalinys paliečia jį. Prižiūrėtojai yra greitesni už kalinius, tačiau kaliniai gali pagreitėti keliom sekundėm paspaudę E mygtuką. Prižiūrėtojai negali camp'inti prie to pačio kalinio igliau nei 5 sekundes.

HE Battle

Per šį žaidimą, visiems žaidėjams yra duodama begalybę HE granatų. Šis žaidimas turi būti pradedama vidutinio dydžio patalpoje. (pvz Futbolo aikštė). Kiekvienas žaidėjas kovoja už save ir negali sudaryti komandų. Žaidimo tikslas - nužudyti ct arba likti paskutiniu gyvu kaliniu.

NoScope Battle

Per šį žaidimą, visiems žaidėjams yra duodama AWP, su kuriais negalima įsiscope'inti. Šis žaidimas turi būti pradedama vidutinio dydžio patalpoje. (pvz Futbolo aikštė) Kiekvienas žaidėjas kovoja už save ir negali sudaryti komandų. Žaidimo tikslas - likti paskutiniu ir išžudyti visus. 

Duck Hunt

Per šį žaidimą kalinai tampa viščiukais su 100hp ir nesibaigiančiomis HE granatomis (Išmesti granatą su dešiniu pelės mygtuku), o prižiūrėtojai gauna Nova ginklą ir 150hp. Šis žaidimas turi būti pradedama vidutinio dydžio patalpoje. (pvz Futbolo aikštė) Žaidimo tikslas - viščiukams susprogdinti prižiūrėtojus, arba prižiūrėtojams sužaudyti viščiukus. Likes paskutinis viščiukas turi pasirinkti Last Request žaidimą.

ArmsRace

Per šį žaidimą visi žaidėjai gauna pradinį ginklą (mac-10) ir žudant kitus žaidėjus, jų ginklas keičiasi iki paskutinio ginklo (Golden knife). Kiekvienas žaidėjas kovoja už save ir negali sudaryti komandų. Žaidimo tikslas - gauti kill'ą su Golden Knife. 

Ginklų Diena

Prižiūrėtojai pasiėmę ginklus turi rezervuotis sau kambarį arba patalpą (negalima rinktis Gunroom, jo prieškambario, Healroom, Secret rooms, Teleports, vietų iš kurių matosi didelė žemėlapio dalis, taip pat labai didelių plotų (lauko ar pnš. jei kiemas nedidelis, jį rinktis galima.) Gydytis prižiūrėtojams ginklų dienos metu taip pat draudžiama. Kaliniai turi nušauti prižiūrėtojus. Per šią dieną visos granatos kurios tiesiogiai trukdo prižiūrėtojams ar kaliniams yra draudžiamos. Jeigu kaliniai neina žudyti prižiūrėtojų, jie turi teisę palikti savo saugomą vietą ir ieškoti kalinių. Per šią dieną tiesioginės komandos negalioja. Wardenui mirus per ginklų dieną, diena tęsiama automatiškai.
Kaliniui panaudojus bet kokia granatą kuri tiesiogiai trukdo prižiūrėtojams ar kaliniams per GunDay duodamas [BAN 60min]

Lobio diena

Prižiūrėtojai turi paslėpti viena ginklą žemėlapyje (Privaloma įvardinti ginklo pavadinimą). Kai prižiūrėtojai atidaro kameras kaliniai siekia kuo greičiau rasti ginklą ir laimėti šį žaidimą. Kalinys suradęs ginklą drąsiai eina į ginklų kambarį kuriame yra prižiūrėtojai ir jį išmeta. Kalinys atnešęs ginklą, kitą dieną gauna laisvą. Per šią dieną prižiūrėtojai paslėpę ginklą turi likti ginklų kambaryje arba bus baudžiami (Slay). Kaliniai negali priešintis kol diena nėra pasibaigusi. Kalinį, kuris įeina į ginklų kambarį be rastojo ginklo rankoje, prižiūrėtojas gali nušauti. Per šią dieną tiesioginės komandos negalioja. Diena baigiasi, kai kalinys randa ginklą ir atneša jį į ginklų kambarį. Wardenui mirus lobių diena baigiasi automatiškai.
Kaliniui pasipriešinus per lobio dieną dovanojamas
BAN 60min! (prižiūrėtojas gali liepti kaliniams vykdyti komandas kol dar nėra paslėptas ginklas pvz: tupėkite galiniuose kameros kampuose. Neklausantį ar pabėgusį ankščiau, nei ginklas yra paslėptas galima nušauti). Per lobio dieną mirusiems žaidėjams draudžiama pasakyti kur paslėptas ginklas, baudžiama [60min MUTE/GAG]

Išlikimo žaidimas

Paskelbus šią dieną Wardenas su kitais pareigūnais bėga į žemėlapyje esantį Healroomą ir privalo likti jame iki laikmatis rodys 10:00. Atsidarius kamerų grotom teroristai bėga į Gunroomą ir renkasi savo ginklus. Praėjus 45 sekundėm po kamerų atidarymo yra įjungiamas boksas ir teroristai kovoja su savais. Jei po 10:00 dar yra daugiau nei vienas T, tai Wardenui pasakius, CT gali eiti jų ieškoti ir juos šaudyti. Teroristai negali žudyti CT kol jie neina ieškoti kalinių, po to priešintis galima. T kurie įeina į Healroom gali būti nušauti, Camperius galima Slayinti. Diena baigiasi likus vienam žaidėjui arba Wardenui ją užbaigus. Wardenui mirus Hunger Games dienos metu, diena tęsiama

automatiškai. Kaliniui pasipriešinus prieš prižiūrėtoją iki round pabaigos, arba iki ieškojimo, dovanojamas BAN 60 minučių!

Krabų Diena

Per šią dieną kaliniai vaikšto atsitūpę, atbulai, galima sustoti ir tupėti vietoje. Šokinėjimas yra draudžiamas, pašokusį kalinį galima nušauti. Mirus Wardenui, diena automatiškai tęsiama. Galima priešintis tik peiliu. Sužeidus/nužudžius CT su bet kokiu šaunamuoju ginklu, granata ar žemėlapio ginklu per krabų dieną, dovanojamas BAN 60 minučių. CT negali būti ten, kur nepasiektų teroristai. Policininkams gydytis per šią dieną yra draudžiama.

Kamerų Diena

Taigi ši diena yra skirta, kai kaliniai ištisai nusižengia ar tiesiog neklauso... Warden privalo pasakyti "Kamerų diena". Tuomet jis turi duoti komandą, kuri galios visos kamerų dienos metu. Pvz.: Tupite kamerų, galiniuose kampuose ir nejudate". Prižiūrėtojas eina per kameras ir tikrina ar visi kaliniai klauso jo nurodymų. Kamerų diena baigiasi, kai prižiūrėtojas ją baigia. Per šią dieną tiesioginės komandos, žaidimai, kitos komandos negalioja, išskyrus dienos užbaigimo komanda. Prižiūrėtojui draudžiama įeiti į kamerą provokuoti žaidėjo. Wardenui mirus per kamerų dieną, diena automatiškai baigiama.

Sugalvok Sakinį

Prižiūrėtojas vedantis žaidimą pasako žodį, tada kiekvienas kalinys paeiliui turi sugalvoti kuo įdomesnį sakinį su tuo žodžiu. Prižiūrėtojai renka įdomiausią sakinį, geriausią sakinį sugalvojęs žmogus patenka į kitą etapą (kiek bus etapų ir kiek kalinių pereis į kitą etapą, nustato prižiūrėtojas atsižvelgdamas į likusių gyvų kalinių skaičių). Žaidimo metu sukinėtis galima, nebent būtų uždraudęs prižiūrėtojas.

Karšta Bulvė

Kaliniams duodamas prižiūrėtojų ginklas be kulkų. Tada kaliniai paskirtoje patalpoje laksto ir meto tą ginklą vieni kitiems. Kalinys, turintis ginklą privalo tą ginklą įmesti kitam per 10 sekundžių. Jei kalinio išmestas ginklas neįkrenta kitam žaidėjui, ginklą metęs kalinys turi vėl jį paimti ir toliau jį mėtyti kitiems. Nespėjęs įmesti ginklo kitam per 10 sekundžių bus nušaunamas be perspėjimo. Tada kitas arčiausiai esantis kalinys turi paimti ginklą ir žaidimas tęsiasi toliau. Kaliniai išėję iš paskirtos patalpos bus nušaunami be perspėjimo.

1 2 3 ... Žaidimas
Prižiūrėtojas, vedantis dieną, pasako, koks skaičius atitinka kokią komandą. Pavyzdžiui 1 - pašokti, 2 - tūpti, 3 - atsistoti (Galima pridėti ir daugiau skaičių, bet žaidimo pavadinimas nuo to nesikeičia). Tada prižiūrėtojas sako tuos skaičius ir tikrina, ar žaidėjai teisingai atlieka reikiamas komandas. Suklydę, neatlikę veiksmo arba atlikę nereikalinga veiksmą kaliniai turi būti nušaunami. Wardenas taip pat gali pridėti taisyklę, kad paskutinis atlikęs komandą būtų nušaunamas. (Žaidimo metu sukinėtis galima, nebent būtų uždraudęs prižiūrėtojas.)

Alias Žaidimas

Žaidimas vyksta gan paprastai, vienas iš prižiūrėtojų sugalvoja žodį ir nesakydamas to žodžio šaknies turi visaip apibūdinti tą žodį. Leidžiama pasakyti spalvą, formą, dydį ar kitus daiktą apibūdinančius požymius. Pirmas atspėjęs žodį kalinys atskiriamas nuo kitų, toliau žaidžia tik likę. Kaliniai (nuo 1 iki 3 Wardeno nuožiūra), kuriems nei karto nepavyko pirmiems atspėti žodžio, miršta.

Klausimanija

Pirmas būdas: Prižiūrėtojas atrenka dvi platformas, kurių viena turi būti "teisingas" o kita "neteisingas" atsakymai. Tuomet jis užduoda klausimą ir kaliniai per Wardeno duotą laiką turi pasirinkti, ant kurios platformos nori būti, ir atsistoja ant jos. Neteisingai atsakę žaidėjai turi būti nužudomi.
Antras būdas: Wardenas užduoda klausimus, ir į juos atsakę kaliniai patenka į kitą etapą, arba laimi žaidimą.
Negalima klausti to ko žaidėjai negalėtu atsakyti. Pvz.: Koks mano ūgis, kiek man metų, ar turiu brolį? ... Prižiūrėtojas uždavinėdamas tokius klausimus susilauks
Slay arba BAN. Tiesioginės komandos per klausimaniją galioja.
Kalėjimo prižiūrėtojas, vedantis dieną, gali šiek tiek koreguoti taisykles (pavyzdžiui keisti išgyvenimo sąlygas ar panašiai.)

Aukštyn - Žemyn

Kai prižiūrėtojas, vedantis dieną, pasako "Aukštyn", kaliniai privalo atsistoti, kai pasakoma "Žemyn", kaliniai turi atsitūpti.
Prižiūrėtojas gali pasakyti "Keičiamės" ... Tuomet viskas apsiverčia aukštyn kojomis (Aukštyn = Tūpt, Žemyn = Stoti).
Komandos neatlikę arba suklydę bus nušauti.

Maisto Parduotuvė

Visi kaliniai turi išsirikiuoti prie sienos ir žiūrėti į ją. Warden gali sakyti tris rūšis [Valgomas, Nevalgomas, Geriamas].

Wardenui pasakius.:
Valgomą - Žaidėjas atsisuka į jį.
Nevalgomą - Žaidėjas nusisuka nuo jo.
Geriamą - Žaidėjas žiūri aukštyn.
Žaidėjas kuris suklydo ir kuris paskutinis atliko veiksmą turi būti nušautas
[Negalima daryti nuolaidų/atleidimų]

Kelionės Taškas

Kaliniai yra suvaromi į vieną tašką, tada Warden turi pasakyti: Žaidžiam žaidimą "Kelionės tikslas". Teroristai gali laisvai sukiotis, bet negali judėti iš vietos. Wardenas turi nurodyt vietą kur yra kelionės tikslas į ją pašaudydamas arba tiksliai ją aprašydamas. Wardenas turi nurodyti po kokios komandos kaliniai turi vykdyti užduotį, t.y. bėgti į tą tašką. Teroristai, atbėgę į nurodytą tašką turi jame sustoti, ten stovėdami jie gali sukioti pelę. Paskutinis atbėgęs į tašką miršta. Teroristas, bėgantis kitur, nei į kelionės tikslą, nušaunamas.

Ryklio Diena

Visi kaliniai suvaromi į baseiną, jame jie gali laisvai judėti, bet iš jo išlipti negali. Vienas iš paskirtų CT būna ryklys ir gaudo kalinius baseine su peiliu, tačiau jis gali juos pjaustyti tik su pirmuoju pelės mygtuku. Kaliniai šios dienos metu priešintis negali tik būnant baseino vandenyje. Baseinas negali būti mažas, jame turi būti daug laisvos vietos plaukiojimui.
Kaliniui pasipriešinus per ryklio dieną būnant baseine dovanojamas
BAN 30 minučių!

Pasalūno Žaidimas

Per šią dieną prižiūrėtojai išsilaksto po visą žemėlapį. O kaliniai turi nušauti prižiūrėtojus arba sukilti prieš savus. Per šią dieną galima naudoti visus ginklus, granatas, žemėlapyje esančias pagalbines priemones, Healintis, Campint ir t.t.  Šios dienos tikslas nugalėti prižiūrėtojus arba sukilus sunaikinti visus kalinius. Prižiūrėtojai gali laisvai judėti po visą žemėlapį ir šaudyti kalinius. Jeigu išlieka paskutinis kalinys rašoma !Lr Draudžiama mirusiems skleisti informacija, kur slepiasi gyvieji, kiek HP turi ir panašiai. Per šią dieną !box yra įjungiamas nuo kamerų atsidarymo praėjus ne mažiau nei 30sec. Jeigu prieš box įjungimą yra nužudomas kalinys arba prižiūrėtojas, žudikui dovanojamas 60min BAN. Jeigu CT daro Free DMG prieš įjungiant boxą, jį galima nušauti arba Slay. Prižiūrėtojas privalo pasakyti kada bus įjungtas !box ir tik nuo !box įjungimo galima pradėti šaudytis. Mirus Wardenui diena tęsiama automatiškai.

Zombių Diena

Per šią dieną prižiūrėtojai privalo apsiginti nuo tupinčių ar LĖTAI vaikščiojančių kalinių. Kaliniai gali naudoti tik peilius. Kaliniai per šią dieną privalo gaudyti pareigūnus - negaudantys pareigūnų gauna Slay. Šokinėti kaliniams per Zombių dieną yra draudžiama. Prižiūrėtojui pamačius, kad kalinys bėga, šokinėja ar užlipa ten, kur užlipti be pašokimo neįmanoma, galima jį nušauti. Prižiūrėtojai negali užlipti ten kur jų nepasiektų kaliniai. Pasibaigus laikui visus Rebel‘ius galima nušauti ir toliau yra vedama paprasta diena. Per šią dieną tiesioginės komandos negalioja. Wardenui mirus Zombių dienos metu, diena tęsiama automatiškai (gydytis prižiūrėtojams Zombių dienos metu draudžiama).
Kaliniui panaudojus šaunamąjį ginklą per Zombių dieną dovanojamas BAN 60 minučių!

 

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda į tema
Pasidalinti ant kitų socialinių tinklų
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

  • Nariai, šiuo metu skaitantys   0 nariai (-ių)

    Niekas iš užsiregistravusių narių žiūri šita puslapi.

×
×
  • Create New...